Kim jesteśmy

Fundacja Mozilli dba o to, aby Internet pozostał otwartym i dostępnym dla wszystkich zasobem publicznym.

Na początku XXI wieku społeczność Mozilli stworzyła przeglądarkę Firefox. Przełamaliśmy przeglądarkowy monopol, daliśmy użytkownikom możliwość wyboru i kontrolę online, a także przyczyniliśmy się do tworzenia zdrowszego Internetu.

Dwadzieścia lat później Mozilla dalej walczy o zdrowy Internet, w którym gigantów technologicznych można pociągnąć do odpowiedzialności, a poszczególni użytkownicy mogą naprawdę samodzielnie podejmować decyzje online.

W swojej pracy Mozilla kieruje się zasadami określonymi w Manifeście Mozilli. Organizacja Mozilla, która powstała w 1998 roku jako projekt społecznościowy typu open source, obecnie składa się z dwóch podmiotów: Fundacji Mozilla, która działa na podstawie art. 501(c)3 amerykańskiego kodeksu podatkowego i nadzoruje rozwój naszego ruchu, oraz należącej w całości do fundacji firmy Mozilla Corporation, która zajmuje się działaniami rynkowymi. Obie organizacje ściśle współpracują ze sobą nawzajem oraz globalną społecznością dziesiątek tysięcy wolontariuszy pod wspólnym szyldem: Mozilla.

Internet to globalny zasób publiczny, który musi pozostać otwarty i dostępny dla wszystkich

Manifest Mozilli

Nasza misja

Dzisiaj Internet jest wszędzie. Kształtuje gospodarkę, wpływa na organy rządowe i odgrywa kluczową rolę w życiu miliardów osób. To od nas zależy, czy Internet będzie promował demokrację, otwarte rynki i wolność słowa, czy umożliwiał polaryzację, inwigilację na masową skalę oraz dezinformację.

Zadaniem Mozilli jest zapewnienie, że Internet będzie używany do dobrych celów.

Od ponad dwóch dekad Mozilla inwestuje w odważne pomysły, światowych liderów i kampanie na rzecz obywateli. Nasze działania, które przekraczają granice krajów oraz obejmują wiele dyscyplin i technologii, mają na celu obronę takich wartości jak prywatność, inkluzywność i decentralizacja przestrzeni online. Stosujemy różne taktyki, ale wizję mamy jedną: potężny ruch na rzecz zdrowia Internetu.

W 2019 roku zidentyfikowaliśmy nowe zagrożenie dla zdrowia Internetu: sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja podejmuje decyzje w naszym imieniu i o nas, ale nie zawsze z naszym udziałem. Technologia ta decyduje, co mamy czytać, jakie reklamy mamy oglądać i czy możemy otrzymać kredyt.

Decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję mogą być pomocne dla ludzkości, ale mogą również nam zaszkodzić. Sztuczna inteligencja może potęgować historyczne uprzedzenia i dyskryminację, faworyzować aktywność zamiast dobra użytkowników, a także wzmacniać potęgę gigantów technologicznych i spychać jednostki na margines.

Ze względu na swoją wyjątkową pozycję Mozilla jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu. Nasze podstawowe wartości to otwartość i inkluzywność. Mamy bogatą historię ambitnych pomysłów i skutecznych działań rzeczniczych online.

W czasach, w których godna zaufania sztuczna inteligencja jest niezwykle potrzebna, Mozilla może pomóc.

Dołącz do nas

Dołącz do naszej społeczności i pomóż nam chronić globalny zasób publiczny, jakim jest Internet. Na początek przejrzyj okazje do udziału w naszych projektach albo przekaż datek.

Pracuj z nami

Mozilla działa na rzecz ludzkości, dbając o bezpieczeństwo i otwartość Internetu. Jednocześnie pomagamy każdemu z naszych pracowników osiągać ich osobiste i zawodowe cele.

Oferty pracy w Fundacji Mozilla →

Zostań naszym partnerem

Pomóż finansować, kształtować i rozwijać działania Mozilli na rzecz zdrowszego Internetu i godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Zacznijmy współpracę →