Co finansujemy

Finansowanie i zasoby, dzięki którym Internet jest bardziej dla ludzi.

Dlaczego przyznajemy dotacje

Internet może pomóc społeczeństwu się rozwijać, bo sprzyja demokracji, otwartym rynkom i wolności słowa. Ale niestety jest też narzędziem, które może pogłębiać polaryzację i umożliwiać inwigilację na masową skalę oraz dezinformację.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy inicjatyw, dzięki którym Internet będzie używany do dobrych celów. Stypendia i granty przyznawane przez Mozillę napędzają takie inicjatywy, bo wspierają działania jednostek i grup na rzecz Internetu, który lepiej służy ludziom. Zapewniamy pomoc finansową, mentoring i wsparcie innowatorom każdego rodzaju — od technologów i naukowców po aktywistów i artystów. Dzięki otrzymanej od nas pomocy osoby te realizują na wiodących uniwersytetach programy nauczania etycznej informatyki, monitorują szerzenie dezinformacji w Internecie i prezentują wyniki swoich badań najważniejszym podmiotom kształtującym amerykańską politykę oraz umożliwiają dostęp do informacji mieszkańcom obszarów wiejskich w Tanzanii przy użyciu technologii białych przestrzeni w pasmach telewizyjnych. A to tylko niektóre z finansowanych przez nas inicjatyw.

Obecne możliwości finansowania

globe in heart icon

Stay tuned! We don't have any calls open right now, but more opportunities will be coming soon.

Co finansujemy

Mozilla zapewnia wsparcie i możliwości współpracy partnerom, których łączy wspólna misja — tworzenie bardziej otwartego i dostępnego dla wszystkich Internetu oraz sztucznej inteligencji, której można zaufać. Za pomocą stypendiów i grantów wspieramy śmiałych ludzi i odważne pomysły, dzięki którym Internet staje się bardziej ludzki.

Ci liderzy tworzą nowe technologie, opracowują zestawy narzędzi i programy nauczania, prowadzą kampanie, przygotowują rozwiązania prototypowe i wpływają na kształtowanie polityki na całym świecie, realizując przy tym wspólnie następujące cele:

Ilustracja przedstawiająca dwie osoby przybijające sobie piątkę

Opracowanie na nowo norm, zasad, infrastruktury i technologii, które chronią oraz wspierają jednostki i społeczności online.

Ilustracja przedstawiająca osobę naprawiającą słowo „web”, czyli „sieć”

Odtworzenie większej liczby bardziej zróżnicowanych grup w obszarze rozwoju i wdrażania technologii, które tworzą Internet, a także w dziedzinie zarządzania takimi technologiami.

Ilustracja przedstawiająca wagę; na jednej szali znajduje się duża firma, a na drugiej osoba, która o czymś myśli

Przywrócenie równowagi sił w Internecie i przekazanie władzy z powrotem jednostkom i społecznościom.

What We Fund: Mozilla's Fellowships and Awards Programs

Jak finansujemy

Mozilla, wraz ze swoimi partnerami i sojusznikami, wspiera ruch tworzony przez użytkowników Internetu, nauczycieli akademickich, artystów, technologów, myślicieli i aktywistów, którzy walczą o zdrowy Internet. Wsparcie finansowe udzielane jest za pośrednictwem stypendiów i grantów na rzecz działań jednostek i całych społeczności. Celem takich działań jest wzmacnianie społeczności intersekcjonalnej, inkubowanie rozwijających się technologii i modeli, a także budowanie długoterminowej infrastruktury — to wszystko jest niezbędne do tworzenia bardziej otwartego, bezpiecznego i inkluzywnego Internetu.

Mozilla also hosts, contributes to, and are active members of a number of donor collaboratives. We do this as part of an ecosystem level approach to fuel a movement for a healthier internet, and as a way to work with others to have broader and more meaningful impact.

Read Mozilla's AI Funding Principles

Read Mozilla's AI Funding Principles

Rooted in our experience as an AI grantmaker, Mozilla's AI Funding Principles explore how foundations can support more trustworthy artificial intelligence.

Read it here

Czyje działania finansujemy

Osoby, które otrzymały stypendium lub grant od Mozilli, to przedstawiciele przeróżnych branż i krajów. Między innymi są to podmioty kształtujące politykę w Kenii, dziennikarze w Brazylii, inżynierowie w Niemczech, aktywiści na rzecz prywatności w Stanach Zjednoczonych oraz analitycy danych w Niderlandach. Szukamy osób, które mają poczucie misji, są mistrzami w swoim fachu i mają odważne oraz nowatorskie pomysły, których realizacja umożliwi wprowadzenie trwałych zmian.

Anouk Ruhaak | Stypendystka Mozilli

Anouk tworzy nowe modele zarządzania danymi dla dobra publicznego. Jako architektka i promotorka struktur „data trust”, które umożliwiają niezależne zarządzanie danymi, Anouk działa na rzecz modeli zarządzania zwiększających prywatność i chroniących społeczeństwo przed negatywnymi skutkami udostępniania danych.


Survival of the Best Fit | Jeden z przyznanych grantów

Survival of the Best Fit to gra edukacyjna, której tematem są uprzedzenia w procesie rekrutacji prowadzonym przez sztuczną inteligencję. Twórcami gry są Gabor Csapo, Jihyun Kim, Miha Klasinc i Alia ElKattan. Gra wyjaśnia, w jaki sposób nieodpowiednie korzystanie ze sztucznej inteligencji może spowodować, że maszyny przejmą od ludzi ich uprzedzenia i będą pogłębiać istniejące już nierówności.

Gdzie trafia nasze wsparcie

Wyzwania stojące przed internetem są złożone i wiemy, że istnieje niewiele uniwersalnych rozwiązań. Mozilla angażuje się we wspieranie różnych innowatorów na całym świecie w celu wyobrażenia sobie rozwiązań, które będą działać dla ich społeczności.

Mozilla has distributed $22 million in award funds since 2015 and supported more than 200 fellows. This funding has supported organizations and individuals in 46 countries across six continents.

Mapa świata przedstawiająca wszystkie miejsca pochodzenia osób, które otrzymały wsparcie finansowe od Mozilli


Dowiedz się więcej

Zdjęcie stypendystów
Stypendia

Stypendia Mozilli zapewniają zasoby, możliwości współpracy oraz wsparcie podmiotom, które działają na rzecz poprawy zdrowia Internetu i tworzą bardziej ​ludzki​ ​świat​ ​cyfrowy.

Dowiedz się więcej o stypendystach Mozilli →

Zdjęcie przedstawiające osobę, która otrzymała grant, oraz jej projekt
Granty

Granty Mozilli to wsparcie finansowe, możliwości współpracy i mentoring dla twórców projektów, które dotyczą najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją Internet i jego użytkownicy.

Zgłoś się i skorzystaj z obecnie dostępnych możliwości finansowania →

Ikona Data Futures Lab
Data Futures Lab

To eksperymentalne laboratorium, w którym badane są nowe podejścia do wyzwań w zakresie zarządzania danymi.

Dowiedz się więcej o laboratorium →

Projekt audytowy
Projekt „Open Source Auditing” (OAT)

Nowy projekt dotyczący audytów technologicznych oraz narzędzi, metod i zasobów, które ułatwiają pracę podmiotom przeprowadzającym tego typu kontrole.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą kobietę w koszulce z logo Firefox
Zostań partnerem

Dzięki wsparciu partnerów finansowych możemy rozwijać nasze programy stypendialne i grantowe, docierać do kolejnych zakątków świata i odkrywać nowe obszary, w których krzyżują się drogi społeczeństwa obywatelskiego i Internetu.

Wesprzyj stypendia i granty Mozilli →

Dlaczego przyznajemy dotacje

Internet może pomóc społeczeństwu się rozwijać, bo sprzyja demokracji, otwartym rynkom i wolności słowa. Ale niestety jest też narzędziem, które może pogłębiać polaryzację i umożliwiać inwigilację na masową skalę oraz dezinformację.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy inicjatyw, dzięki którym Internet będzie używany do dobrych celów. Stypendia i granty przyznawane przez Mozillę napędzają takie inicjatywy, bo wspierają działania jednostek i grup na rzecz Internetu, który lepiej służy ludziom. Zapewniamy pomoc finansową, mentoring i wsparcie innowatorom każdego rodzaju — od technologów i naukowców po aktywistów i artystów. Dzięki otrzymanej od nas pomocy osoby te realizują na wiodących uniwersytetach programy nauczania etycznej informatyki, monitorują szerzenie dezinformacji w Internecie i prezentują wyniki swoich badań najważniejszym podmiotom kształtującym amerykańską politykę oraz umożliwiają dostęp do informacji mieszkańcom obszarów wiejskich w Tanzanii przy użyciu technologii białych przestrzeni w pasmach telewizyjnych. A to tylko niektóre z finansowanych przez nas inicjatyw.

Obecne możliwości finansowania

globe in heart icon

Stay tuned! We don't have any calls open right now, but more opportunities will be coming soon.

Co finansujemy

Mozilla zapewnia wsparcie i możliwości współpracy partnerom, których łączy wspólna misja — tworzenie bardziej otwartego i dostępnego dla wszystkich Internetu oraz sztucznej inteligencji, której można zaufać. Za pomocą stypendiów i grantów wspieramy śmiałych ludzi i odważne pomysły, dzięki którym Internet staje się bardziej ludzki.

Ci liderzy tworzą nowe technologie, opracowują zestawy narzędzi i programy nauczania, prowadzą kampanie, przygotowują rozwiązania prototypowe i wpływają na kształtowanie polityki na całym świecie, realizując przy tym wspólnie następujące cele:

Ilustracja przedstawiająca dwie osoby przybijające sobie piątkę

Opracowanie na nowo norm, zasad, infrastruktury i technologii, które chronią oraz wspierają jednostki i społeczności online.

Ilustracja przedstawiająca osobę naprawiającą słowo „web”, czyli „sieć”

Odtworzenie większej liczby bardziej zróżnicowanych grup w obszarze rozwoju i wdrażania technologii, które tworzą Internet, a także w dziedzinie zarządzania takimi technologiami.

Ilustracja przedstawiająca wagę; na jednej szali znajduje się duża firma, a na drugiej osoba, która o czymś myśli

Przywrócenie równowagi sił w Internecie i przekazanie władzy z powrotem jednostkom i społecznościom.

What We Fund: Mozilla's Fellowships and Awards Programs

Jak finansujemy

Mozilla, wraz ze swoimi partnerami i sojusznikami, wspiera ruch tworzony przez użytkowników Internetu, nauczycieli akademickich, artystów, technologów, myślicieli i aktywistów, którzy walczą o zdrowy Internet. Wsparcie finansowe udzielane jest za pośrednictwem stypendiów i grantów na rzecz działań jednostek i całych społeczności. Celem takich działań jest wzmacnianie społeczności intersekcjonalnej, inkubowanie rozwijających się technologii i modeli, a także budowanie długoterminowej infrastruktury — to wszystko jest niezbędne do tworzenia bardziej otwartego, bezpiecznego i inkluzywnego Internetu.

Mozilla also hosts, contributes to, and are active members of a number of donor collaboratives. We do this as part of an ecosystem level approach to fuel a movement for a healthier internet, and as a way to work with others to have broader and more meaningful impact.

Read Mozilla's AI Funding Principles

Read Mozilla's AI Funding Principles

Rooted in our experience as an AI grantmaker, Mozilla's AI Funding Principles explore how foundations can support more trustworthy artificial intelligence.

Read it here

Czyje działania finansujemy

Osoby, które otrzymały stypendium lub grant od Mozilli, to przedstawiciele przeróżnych branż i krajów. Między innymi są to podmioty kształtujące politykę w Kenii, dziennikarze w Brazylii, inżynierowie w Niemczech, aktywiści na rzecz prywatności w Stanach Zjednoczonych oraz analitycy danych w Niderlandach. Szukamy osób, które mają poczucie misji, są mistrzami w swoim fachu i mają odważne oraz nowatorskie pomysły, których realizacja umożliwi wprowadzenie trwałych zmian.

Anouk Ruhaak | Stypendystka Mozilli

Anouk tworzy nowe modele zarządzania danymi dla dobra publicznego. Jako architektka i promotorka struktur „data trust”, które umożliwiają niezależne zarządzanie danymi, Anouk działa na rzecz modeli zarządzania zwiększających prywatność i chroniących społeczeństwo przed negatywnymi skutkami udostępniania danych.


Survival of the Best Fit | Jeden z przyznanych grantów

Survival of the Best Fit to gra edukacyjna, której tematem są uprzedzenia w procesie rekrutacji prowadzonym przez sztuczną inteligencję. Twórcami gry są Gabor Csapo, Jihyun Kim, Miha Klasinc i Alia ElKattan. Gra wyjaśnia, w jaki sposób nieodpowiednie korzystanie ze sztucznej inteligencji może spowodować, że maszyny przejmą od ludzi ich uprzedzenia i będą pogłębiać istniejące już nierówności.

Gdzie trafia nasze wsparcie

Wyzwania stojące przed internetem są złożone i wiemy, że istnieje niewiele uniwersalnych rozwiązań. Mozilla angażuje się we wspieranie różnych innowatorów na całym świecie w celu wyobrażenia sobie rozwiązań, które będą działać dla ich społeczności.

Mozilla has distributed $22 million in award funds since 2015 and supported more than 200 fellows. This funding has supported organizations and individuals in 46 countries across six continents.

Mapa świata przedstawiająca wszystkie miejsca pochodzenia osób, które otrzymały wsparcie finansowe od Mozilli


Dowiedz się więcej

Zdjęcie stypendystów
Stypendia

Stypendia Mozilli zapewniają zasoby, możliwości współpracy oraz wsparcie podmiotom, które działają na rzecz poprawy zdrowia Internetu i tworzą bardziej ​ludzki​ ​świat​ ​cyfrowy.

Dowiedz się więcej o stypendystach Mozilli →

Zdjęcie przedstawiające osobę, która otrzymała grant, oraz jej projekt
Granty

Granty Mozilli to wsparcie finansowe, możliwości współpracy i mentoring dla twórców projektów, które dotyczą najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją Internet i jego użytkownicy.

Zgłoś się i skorzystaj z obecnie dostępnych możliwości finansowania →

Ikona Data Futures Lab
Data Futures Lab

To eksperymentalne laboratorium, w którym badane są nowe podejścia do wyzwań w zakresie zarządzania danymi.

Dowiedz się więcej o laboratorium →

Projekt audytowy
Projekt „Open Source Auditing” (OAT)

Nowy projekt dotyczący audytów technologicznych oraz narzędzi, metod i zasobów, które ułatwiają pracę podmiotom przeprowadzającym tego typu kontrole.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą kobietę w koszulce z logo Firefox
Zostań partnerem

Dzięki wsparciu partnerów finansowych możemy rozwijać nasze programy stypendialne i grantowe, docierać do kolejnych zakątków świata i odkrywać nowe obszary, w których krzyżują się drogi społeczeństwa obywatelskiego i Internetu.

Wesprzyj stypendia i granty Mozilli →