Blog

Common Voice

Common Voice to projekt, który ma na celu pomóc, by technologia rozpoznawania głosu była dostępna dla wszystkich. Deweloperzy potrzebują ogromnej ilości danych głosowych do budowania technologii rozpoznawania głosu, a obecnie większość tych danych jest kosztowna i zastrzeżona. Chcemy, aby dane głosowe były darmowe i ogólnodostępne oraz aby reprezentowały różnorodność prawdziwych ludzi. Wspólnie możemy sprawić, że rozpoznawanie głosu będzie lepsze dla wszystkich.