Common Voice

Common Voice is de meast ferskate iepen spraakgegevensset yn de wrâld. De measte spraakgegevenssets binne eigendom fan bedriuwen, wat ynnovaasje behinderet. Se ûnderfertsjintwurdigje ek hast alle talen yn de wrâld, lykas demografyske mienskippen. Wy wolle dat feroarje troch minsken oeral te mobilisearjen om har stim te dielen.

Common Voice is it flaggeskipinisjatyf fan Mozilla Foundation om bias yn AI te ferminderjen troch spraaktechnology foar elkenien te demokratisearjen!

common voice robot maskotte - Mars

Lês mear oer Common Voice en hoe’t jo hjoed noch meidwaan kinne!

Wy wreidzje ús team út! Besjoch fakatueren by de Foundation om mooglikheden te besjen.

Common Voice is it flaggeskipinisjatyf fan Mozilla Foundation om bias yn AI te ferminderjen troch spraaktechnology foar elkenien te demokratisearjen!

common voice robot maskotte - Mars

Lês mear oer Common Voice en hoe’t jo hjoed noch meidwaan kinne!

Wy wreidzje ús team út! Besjoch fakatueren by de Foundation om mooglikheden te besjen.